Algemene kinesitherapie

Algemene kinesitherapie omvat de behandeling van zowel acute als chronische klachten aan het bewegingsapparaat. Hierbij hoort ook revalidatie na een operatie. We trachten met behulp van verschillende behandelmethodes het genezingsproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Buiten onze specialisatie in manuele en sport kinesitherapie kan u bij KINETIKA ook terecht voor zowel acute als chronische klachten aan het bewegingsapparaat.

Stabilisatietraining (core stability)

Vele mensen voelen zich  niet zo fit vanwege rugklachten. Rugklachten die dagelijks aanwezig zijn of die één keer in een periode aanhouden. Daardoor creëren ze allerlei belemmeringen in het dagelijks functioneren. Bij een stabilisatietraining wordt bij KINETIKA in eerste instantie gewerkt aan de controle van de diepe rug-, bekkenbodem- en buikspieren. Van hieruit wordt verder uitgebouwd naar functionele oefentherapie. Core stability kan een onderdeel zijn van een behandeling, met de mogelijkheid om door te stromen naar groepslessen, om spieren te onderhouden en te verbeteren. 

Aërobe trainingstherapie

Een wetenschappelijke, gedoseerde trainingsmethode - niet gebaseerd op prestaties, maar op hoe het lichaam reageert. Mensen in een burn-out of opflakkering van fibromyalgie staan in een presteren-en-doorgaan-modus. Daardoor geraken ze nog meer op het einde van hun reserves. Met aërobe trainingstherapie wordt het lichaam beter in het functioneren én verbeteren we de maximale zuurstofopname. Het doel van de therapie: 

 

  • leren luisteren naar je lichaam: de mallemolen in je hoofd stoppen en meer ‘jezelf aanvoelen’
  • stressreductie door het vrijkomen van bewegingshormonen 
  • bloedsomloop op gang brengen
  • zuurstofopname creëren
  • afvalstoffen afvoeren

Cardiale revalidatie

Na hartproblemen of hartoperatie is het essentieel om op een verantwoorde manier te revalideren. Onze oefensessies gebeuren onder monitoring van hartslag, bloeddruk, en saturatiemetingen. Een hartrevalidatie bestaat uit een individueel trainingsprogramma om de fysieke conditie opnieuw te optimaliseren. Het programma wordt opgesteld in samenspraak met uzelf en de betrokken zorgverleners. Zo brengen we ook andere risicofactoren (vetten, gewicht, bloeddruk, suikerziekte, stress,…) in kaart. Dit bevordert uw revalidatie op een optimale wijze.

Respiratoire kinesitherapie

Het doel van de respiratoire kinesitherapie is om longen zo snel mogelijk vrij te krijgen van slijmen of belemmeringen die de normale ademhaling verstoren. Dit gebeurt door geassisteerde autogene drainage. Deze techniek wordt gebruikt bij baby’s, kinderen en volwassenen. Ook leert KINETIKA je aan omt terug controle te krijgen over ademhaling door opnieuw te leren ademen op een ontspannen manier. 

Taping

In de praktijk gebruiken we elastische taping, kinesiotape, ter ondersteuning van de kinesitherapeutische behandeling of tijdens het sporten, het is dus geen behandeling op zich. De tape werkt pijndempend en verlichtend, ondersteunt het gewricht en verbetert spierfunctie.  Het doel is hiermee te ondersteunen en activeren in plaats van fixeren.